پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

کیف، کفش و چرم

رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران: مردم به ویژه اعضای صنفی پای صندوق رای بیایند و رای خود را به حمیدرضا یوسفی‌فر بدهند

رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران خواستار رای مردم به ویژه اعضای صنف به حمید رضا یوسفی‌فر، کارآفرین نمونه صنفی کشور شد و تاکید کرد:  ما لازم است در مجلس نمایندگانی...

تولیدکننده از فردای تولید خود خبر ندارد / از بین رفتن سرمایه‌ها در دوران رکود توام با تورم

رسول شجری بیان داشت: اگر تولیدکننده بداند که تولیداتش در انبارها برای فروش منتظر نمی ماند هرگز کارگر متخصص خود را تسویه نمی کند؛ بلکه با سرمایه گذاری بیشتر تعداد...