پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

بین‌الملل

جزئیات تهدیدها و فرصت‌های تجارت پوشاک، چرم و منسوجات به فرانسه و ایتالیا

فرشاد امیرخانی، بنیان‌گذار برند تونی مد و از فعالان اقتصادی ایرانی ساکن کشور فرانسه طی گفت‌وگوی اختصاصی، جزئیات تجارت پوشاک، چرم و منسوجات به کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و...