پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

رســانه رسمــی و تخصصــی صــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

پایگاه خبری صنعت مد

بازار

اجرای موفق نظام مالیاتی جدید با تنویر افکار عمومی

دغدغه‌های مالیات‌دهندگان کم نیستند. مروری بر بودجه سال جاری، مشخص می‌سازد که درآمد مالیاتی برای کشور، امسال حدود ۸۳۸ همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده است که در مقایسه با...

تاثیر آزادسازی منابع ارزی ایران بر قیمت ارز

با افزایش گمانه‌زنی‌ها و تایید برخی از اخبار در مورد آزادسازی منابع ارزی ایران، پرسش مهمی که برای بسیاری مطرح شده، چگونگی تاثیر این موضوع روی بازار ارز است. آیا...

بررسی توانمندی‌های صادراتی کشور در شماره جدید ماهنامه “دنیای سرمایه‌گذاری”

هفتاد و هشتمین شماره ماهنامه بین‌المللی دنیای سرمایه‌گذاری به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی با مدیر مسئولی مرتضی فغانی، سردبیری فرهاد امیرخانی به همراه گروه توانمند بخش بازرگانی و...