پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

رســانه رسمــی و تخصصــی صــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

پایگاه خبری صنعت مد

دکوراسیون

گروه دکوراسیون «پالیزدکورال» مدلی بومی‌ شده ایرانی «برادران اسکات» کانادایی

مهدی عابدینی و مصطفی فلاح، سازنده و دیزاینر ساختمان‌های مسکونی، شرکت‌ها و مجتمع‌های تجاری از گروه دکوراسیون «پالیزدکورال» هستند که همچون آندرو آلفرد و جاناتان سیلور اسکات مشهور به گروه...