پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

معماری

برند دلیری، همچنان پیشتاز در صنعت مُد ساختمان

نام مهندس فرزاد دلیری، معمار سرشناس و نوآور عرصه ساختمان‌سازی در صنعت مد، به تنهایی یک برند است. شاید تئوریسن یا طراحان بسیاری باشند که از منظر دانش، دستی بر...